Welkom !

Reiki

Reiki staat voor universele levensenergie of onvoorwaardelijke Liefde. Die energie wordt doorgegeven via de handen en het hart. Het gaat om universele energie die er voor iedereen is en los staat van cultuur, godsdienst, ras of stand.

We beschouwen ons lichaam als iets dat meer is dan vlees en bloed! We hebben een eigen levensenergie (chi of ki) en zijn verbonden met de universele kosmische levensenergie (Rei) .


lees meer

Meditatie Kortrijk

Meditatie en sjamanisme

‘Voor dageraad ontwaakt en zingt de merel, bij valavond zingt de merel de nacht in!

Daartussen leeft hij vrolijk en vrij in de scheppende natuur!’

Mediterend ontwaken, leven en de nacht ingaan: een uitnodiging voor al wie zingen wil.


lees meer

FREYANNISME

Joske Soos zei altijd : “Ik genees niet, ik harmoniseer", wat eigenlijk één van de opgaven is
van het neo-sjamanisme. Harmoniseren wordt dan ook het inhoudelijke thema van deze
inleiding op het sjamanisme. ln de groei naar harmonisatie staat in de eerste plaats
harmonisatie van onszelf centraal, om dan over te gaan tot harmoniseren van de ander, de
natuur...
“Freyannisme" mag je beschouwen ais een stukje ' in tegenstroom” varen met de huidige
maatschappelijke stroming die nog verder seculariseert, medicaliseert, DSM-biliseert. Het is
een uitnodiging om 'harmonie met de natuur” te her-ontdekken en te beleven!


lees meer

Labyrintmeditatie in Chartres, Frankrijk

Het labyrint staat voor de innerlijke reis naar het centrum van onszelf. Het is geen doolhof omdat het labyrint één lange doorlopende meanderende weg is. De levensweg is ook één lopende weg die meandert; waarbij men soms het gevoel heeft van de weg af te gaan...Integendeel de weg loopt steeds verder naar het centrum, zij het zoals een rivier door die door het landschap meandert om uiteindelijk de zee te bereiken.  Het is een Oosterse gedachte, een Westerse gedachte is dat de weg lijnrecht naar de doel gaat ...?!

Er is een voorbereiding aan gang om een 2-daagse te organiseren naar Chartres, geïnteresserden mogen het steeds kenbaar maken: 0485 56 59 59 of via mail freyannisme@gmail.com


lees meer

Agenda Freyannisme

 

Beste lezer, bezoeker... zoals het water van de rivier naar zee meandert om uiteindelijk de zee te bereiken zo meandert mijn website naar voleinding. Water laat zich geduldig door de bedding van de rivier dragen die op zijn beurt gemaakt wordt door het stromen van het water...!


lees meer

Meditatie en sjamanisme

Meditatie en sjamanisme

Voor dageraad ontwaakt en zingt de merel, bij valavond zingt de merel de nacht in!

Daartussen leeft hij vrolijk en vrij in de scheppende natuur!’

Mediterend ontwaken, leven en de nacht ingaan: een uitnodiging voor al wie zingen wil.


lees meer